Kontakta CK ASPEN!

 

Vill du bli medlem?

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgift via Swish: 123 443 69 94 eller BG 5239-0911 (ange namn och personnummer).

Medlemsavgifter 2018:
Senior: 250kr
Junior/Ungdom (upp till och med 16år): 50kr
Familj: 500kr

För ny medlem efter 1 Oktober gäller medlemsavgift även nästkommande kalenderår.

Fyll sedan ut formuläret nedan:

Som medlem kommer föreningen, för att kunna administrera föreningen samt söka olika bidrag, söka tävlingslicenser, teckna försäkringar m.m., behandla följande personuppgifter om dig: namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen kommer endast att ske utifrån föreningens syfte med medlemsregistret. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta oss via email : info@ckaspen.se. Mer information GDPR hittar du rf.se .